REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2014 -2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2019 Zorganizowanie czterech spotkań (3 spotkania w 2019 roku i jedno spotkanie w 2020r.) dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu biurowego w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2″ Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Kompleksowe zorganizowanie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Zakup i dostarczenie materiałów edukacyjnych/dydaktycznych Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO -POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły