Projekt Partnerski „RODZINA W CENTRUM”

LOGO

Projekt Partnerski pn. Rodzina w Centrum

 

Cel projektu:

Rozwój i zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Planowane efekty:

  1. Zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
  2. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnienie rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.
  3. Deinstytucjonalizacja świadczonego wsparcia oraz przejście do świadczenia usług w lokalnej społeczności.
  1. Zmniejszenie ilości umieszczanych osób w opiece instytucjonalnej, w tym rozdzieleniu dziecka z rodzina i umieszczeniu w pieczy zastępczej.

 Ogólna wartość projektu: 11482020,00

 Wkład Funduszy Europejskich: 9759717,00

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś proritetowa 9 Solidarne społeczenstwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>