PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

ORZEŁ

Rekrutacja do projektu Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Wąbrzeźnie „Razem możemy więcej”

od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przystąpiło do realizacji projektu w ramach konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu zaplanowano :

 • Warsztaty psychoedukacyjne z zajęciami rehabilitacyjno-animacyjnymi,
 • Warsztaty terapii zajęciowej z rękodzieła i warsztaty fotograficzne
  z udziałem kosmetyczki,
 • Szkolenie dla kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny 7 dniowy do miejscowości nadmorskiej,
 • Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Projekt adresowany jest m.in. do 10 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 10 rodziców lub opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoba z zaburzeniami psychicznymi musi spełniać następujące kryteria:

 •  Zamieszkuje na terenie Powiatu Wąbrzeskiego,
 •  Ma ukończone 18 lat,
 • Posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 02-P,
 • Nie jest objęta żadnym wsparciem instytucjonalnym (np. Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy)

O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  56 688 24 51 wew.109 lub 136. Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, pok. 27 od dnia 01.08.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian