Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-15 11:19:41 „Zorganizowanie dwóch spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WK-P na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Zorganizowanie dwóch spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo ? wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego pn. "Rodzina w Centrum 2" Numer referencyjny: 312/2020 Opis… Szczegóły
2 2019-10-31 10:57:26 Dostawa materiałów edukacyjnych w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” - nowe postępowanie ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów edukacyjnych w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i… Szczegóły
3 2019-10-16 13:20:11 "Dostawa materiałów edukacyjnych w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” - postępowanie unieważnione PC.24.6.2019.BO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno tel. /56/6882450 – 57 wew. 170 fax /56/6882450 -50 wew. 170 e-mail: strona internetowa: pcpr-wabrzezno.rbip.mojregion.info ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot… Szczegóły
4 2019-08-21 13:16:13 Zakup wraz z dostarczeniem do Zamawiającego materiałów biurowych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ZAPYTANIE OFERTOWE na: zakup wraz z dostarczeniem do Zamawiającego materiałów biurowych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Rodzina… Szczegóły
5 2019-05-09 12:07:39 Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Ogłoszenie nr 545393-N-2019 z dnia 2019-05-09 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów… Szczegóły
6 2019-05-07 12:45:22 Zorganizowanie czterech spotkań (3 spotkania w 2019 roku i jedno spotkanie w 2020r.) dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci ZAPYTANIE OFERTOWE Na: zorganizowanie czterech spotkań (3 spotkania w 2019 roku i jedno spotkanie w 2020r.) dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci… Szczegóły
7 2018-12-05 13:12:48 Zakup i dostarczenie sprzętu biurowego, drukarki poleasingowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Wąbrzeźno, dnia 10.12.2018 r. Zapytanie ofertowe nr 11/2018 Uwaga Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje o zmianie terminu składania ofert do dnia 12.12.2018 r., godz. 14:00. Otwarcie ofert godz.… Szczegóły
8 2018-11-30 09:52:41 Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu biurowego w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2" . Szczegóły
9 2018-11-27 13:37:57 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie UWAGA! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , informuje, iż otwarcie ofert w ramach zapytania ofertowego nr 9/2018 dotyczącego remontu pomieszczeń biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 202, 203 i… Szczegóły
10 2018-11-06 10:47:44 Wykonanie prac remontowo -wykończeniowych w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2" . Szczegóły
« 1 2 3 4 11 12 13 »